Naturvänliga veckan börjar i maj.

Inspirationsträff med Naturskyddsföreningen! Den 2:a maj klockan 15.00 hälsar vi i Naturskyddsföreningen ALLA välkomna till en inspirationsträff på Hoverbergets topp.  Vårt mål är att hälsa våren välkommen, att inleda naturvänliga veckan samt att prata om vad vi som förening arbetar med och vad vi vill åstadkomma inom den närmaste tiden. Ordföranden håller tal och en […]

Läs mer

Gruva i alunskiffer är katastrof!

Alunskiffer bör undantas från bergarter som exploateras. Nyligen kunde man läsa en artikel undertecknad av  bl. a. vår riksordförande Johanna Sandahl, läs den här. Förbjud exploatering av alunskiffer. Ett enkelt beslut i riksdagen är allt som behövs. Alunskiffer innehåller många tungmetaller, bl a uran och alla urans sönderfallsämnen, för att nämna en: radium, avger alfapartiklar, som inte […]

Läs mer