Vi ordnar utflykt till Björnhåbergets naturreservat 6 september

Björnhåberget är ett nybildat naturreservat bestående av till största delen naturskog av tall.  En utflykt till reservatet anordnas av Bergs Naturskyddsförening den 6:e september. Guidning kommer att ske genom reservatet. Vackra vyer, 400-åriga tallar, hotade arter och skogsekologiska funderingar utlovas under en vandring som tar oss genom reservatets finaste delar. Beräknad sträcka att gå beräknas […]

Läs mer