Skogens mångfald – Studiecirkel

I Naturskyddsföreningen Berg drar vi nu igång en studiecirkel om bevarande av biologisk mångfald och sociala värden i skog. Vi kommer att titta på frågor som varför det finns så många hotade arter i skogen, hur vi kan arbeta för att upptäcka värdefulla skogar och hur man kan bruka skog på ett mer hållbart sätt, både ur sociala […]

Läs mer