Bergskretsen behöver fler ledamöter i styrelsen!

Vårt årsmöte i år blev misslyckat. I höstas flyttade vår ordförande bort från Bergs kommun. Vi kallades till årsmöte i Svenstavik, endast 4 ur styrelsen deltog. Alla medlemmat är välkomna till Länsstämman: Länsstämman 2017 kommer att anordnas av Årekretsen i Ånn 20-21 maj. Håll utkik på deras hemsida.

Läs mer