2014 29-30 augusti Älghälga.

Vi kommer som vanligt att finnas i Mångfaldens tält under Älghälga. Intresset bland prospekteringsbolagen att rota i alunskiffer är fortfarande stor, de senaste letar gas och olja! Vi delar bord med Nej till Uranbrytning i Storsjöbygden. Fossila bränslen bör fasas ut, 100 % förnyelsebart ligger i tiden. Alunskiffern måste skyddas både gruvor och s k […]

Läs mer