Kungörelse om Vindkraft vid Läcksflöten

Eolus Vind AB informerar om planer på att bygga upp till 6 vindkraftverk, ca 2,5 km väster om Skålan i Bergs kommun. Varje verk kommer att ha maximal totalhöjd om 150 meter. Närboende och andra intresserade är välkomna till informationsmöte i Skålans bygdegård torsdag 6 mars 2014 kl. 18. Företaget bjuder på fika. Synpunkter angående projektet […]

Läs mer