Bilder från utflykten till Björnhåberget

Bild 1

Bild 3

Bild 2