Ändring av stadgarna aktuellt.

Med anledning av riksföreningens stadgeändringar kommer vår stadgar att behöva justeras. Vid årsmötet i mars ska beslut fattas. Vi kommer att skicka ut ändringsförslag i samband med kallelsen till årsmötet, som kommer att ordnas i mitten av mars.

Läs vår nuvarande stadgar här. De är från vårt startår 2012.

NF Berg stadgar antagna 2012